ใบอนุญาตท่องเที่ยว 11/07686
instagram facebookline    TEL : 02 102 6569, 063 269 2961
เมืองเว้ เวียดนามกลาง Hue Central Vietnam
นั้งรถเที่ยวชมเมืองเว้ เข้าชมพระราชวังเว้ หรือ Hue Royal Palace นครแห่งจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์เหงียน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองริมแม่น้ำหอม สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดง

©2014 hermesholidaytravel.com All rights reserved    Power By : applezeed.com