ใบอนุญาตท่องเที่ยว 11/07686
instagram facebookline    TEL : 02 102 6569, 063 269 2961
ทัวร์ตุรกี 8 วัน TURKEY AWESOME พักโรงแรมถ้ำจำลอง 2 คืน

ทัวร์ตุรกี 8 วัน TURKEY AWESOME พักโรงแรมถ้ำจำลอง 2 คืน

เส้นทาง ทัวร์ตุรกี
รหัสทัวร์ GS IST 02
ระยะเวลา 8
สายการบิน TK
ราคาเริ่มต้น ฿32,999
จองโปรแกรมนี้

  1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย

X X X
  2

นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance

  3

คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่

  4

ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี

  5

ร้านเครื่องหนัง - ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่

  6

อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

  7

Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

X
  8

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

X X X
1
สถานที่ :

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อิสตันบูล(ตุรกี) – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย


อาหาร : X   X    X 
2
สถานที่ :

นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – ระบำ Belly Dance


อาหาร :         
3
สถานที่ :

คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่


อาหาร :         
4
สถานที่ :

ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี


อาหาร :         
5
สถานที่ :

ร้านเครื่องหนัง - ม้าไม้เมืองทรอย – นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – ชานัคคาเล่


อาหาร :         
6
สถานที่ :

อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส


อาหาร :         
7
สถานที่ :

Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน


อาหาร :        X 
8
สถานที่ :

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


อาหาร : X   X    X 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด PDF
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
เด็ก (มีเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
หมายเหตุ

เงือนไขการจอง


©2014 hermesholidaytravel.com All rights reserved    Power By : applezeed.com